Verblijftijdstudies

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie heeft voor het optimaliseren en valideren van continue bedreven processen ervaring in het uitvoeren van verblijftijdsstudies. Hiervoor gebruiken wij veilige, zorgvuldig geselecteerde tracers.

Verblijftijdsstudies zijn van belang voor het bepalen van de minimale verblijftijd in een pasteurisatie/hygienisatie-unit, maar ook voor het bepalen van kortsluitstromen in bijvoorbeeld vergisters ter beoordeling van de effectiviteit van het vergistingsproces. Wij kunnen de data zo voor u bewerken dat een reactordiagnose ontstaat. Daarmee kunnen we het proces goed beoordelen (propstroom of ideale menging, effect op biogasopbrengst, verbetermogelijkheden).