Accreditatie

Vanaf 13 september 2011 is Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv geaccrediteerd voor het uitvoeren van zowel microbiologisch inspecties als validatieonderzoek op composterings- en vergistingsinstallaties waar dierlijke bijproducten en/of mest worden verwerkt.

Voor het validatieonderzoek is een methode door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv ontwikkeld en in samenwerking met het Nederlands normalisatie instituut (NEN) beschreven in Nederlands Technische Afspraak 8777.

Een algemene beschrijving van deze methode kunt u hier vinden.

De accreditatie is verleend onder registratienummer I245 voor een Type C inspectie-instelling. Het werkterrein is vastgelegd in de scope zoals weergegeven in onderstaand certificaat.

Certificaat accreditatie van microbiologische inspectie en validatieonderzoek