Microbiologische product- en procescontrole voor uw bedrijf

Sinds 2006 voert Elsinga Beleidsplanning en innovatie bv microbiologische product- en procescontroles uit volgens een sterk verbeterde methode. Dit onderzoek vindt volledig onder accreditatie plaats (ISO 17020). Daarmee kunt u aantoonbaar voldoen aan de eisen van de nieuwe verordening dierlijke bijproducten (EG) No 1069/2009 (voorheen 1774/2002). Wij doen dit voor veel Nederlandse gft-verwerkers (vergisten/composteren) en voor mestverwerkers (vergisten, composteren, ultrafiltratie, drogen, pelleteren).

Werkwijze

  • Wij bewaken de voorgeschreven frequentie en maken telefonisch een afspraak.
  • Een gekwalificeerd inspecteur neemt volgens een strikt hygiënische procedure monsters in het proces of van het eindproduct en registreert aanvullende relevante gegevens.
  • Monsters worden dezelfde dag gekoeld afgeleverd bij het laboratorium.
  • De resultaten worden getoetst aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de verordening en indien nodig worden direct vervolgacties ingezet.
  • U ontvangt binnen een week een overzichtelijke rapportage, waarin eveneens een complete tabel met alle voorgaande resultaten is opgenomen.