Voordelen validatie onderzoek:

 • Uw digestaat wordt na validatie exportwaardig en mag dus buiten Nederland afgezet worden.
 • Ruimere inputmogelijkheden voor uw vergister, na validatie mag u bijvoorbeeld uitgepakte levensmiddelen vergisten.
 • Lagere investeringen, lagere energie- en exploitatiekosten ten opzichte van pasteurisatie.
 • De éénmalige kosten van een validatie onderzoek zijn beperkt.

Procesvalidatie vergisting/ compostering/ mestverwerking

GFT of mest vergistingsinstallaties, composteerinstallaties, ultrafiltratie units en andere verwerkingsopties voor categorie 3 materiaal moeten voldoen aan de Europese verordening dierlijke bijproducten EU (no) 1069/2009. Om te voldoen aan deze verordening zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Pasteuriseren (12 mm, 60 minuten verwarmen op 70°C).
 2. Een validatie onderzoek uitvoeren.

Wat houdt een validatieonderzoek in?

Volgens de verordening moet een verwerker aantonen dat tijdens het proces van vergisten of composteren een minimale afdoding van ziekteverwekkende micro-organismen plaatsvindt. Bij een validatie onderzoek wordt de afdoding van micro-organismen onderzocht in de betreffende installatie.

Hiervoor heeft Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. een methode ontwikkeld. In samenwerking met o.a. de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de NEN is deze methode vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA8777) (Uitleg). Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. voert dit onderzoek uit onder accreditatie. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek worden eisen voor de procesvoering vastgesteld en vastgelegd in een HACCP-protocol.

Voordelen en werkwijze Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V.:

 • Veel ervaring: al meer dan 30 bedrijven gevalideerd.
 • Het onderzoeksplan is toegesneden op uw proces.
 • Het onderzoeksplan wordt aan u en aan de NVWA ter goedkeuring aangeboden.
 • Na goedkeuring wordt het validatie onderzoek uitgevoerd.
 • De resultaten worden opgenomen in een validatie rapport dat dient als belangrijke bouwsteen voor erkenning door de NVWA.
 • Wij kunnen een HACCP voor u opstellen en daarin de resultaten van het validatie onderzoek opnemen.