Strategische beleidsplanning

De afvalmarkt is een markt met hoge toetredingsdrempels:

  • Vereiste locatie met adequaat bestemmingsplan,milieu- en bouwvergunningen
  • Hoge investeringen; ze vereisen een lange termijnvisie op afvalaanbod en afzet
  • De markt wordt sterk bepaald door veranderendewet- en regelgeving, door nationale- en in toenemende mate door Europese politiek
  • Nieuwe technologieën en een veranderende afvalsamenstelling zijn aan de orde

Dit betekent dat een gedegen strategische beleidsplanning onmisbaar is. Graag zijn wij u van dienst bij het opstellen van een helder beleidsplan met een duidelijke toekomstvisie.

Innovatie, technologie en projectmanagement

Insiders weten dat binnen de kapitaalsintensieve afvalverwerking veel innovatie plaats vindt. Daarbij is de milieuprestatie zeer belangrijk (in het Milieu Effect Rapport van het Landelijk Afvalbeheers Plan bepaald door middel van Life Cycle Analysis).

Wij ondersteunen u bij het bepalen van die innovatie en technologie ontwikkeling die uw organisatie een beslissende positieverbetering geeft voor de middellange termijn.

Verder leveren wij projectmanagement voor implementatie van de nieuwe technologie in uw organisatie.

Dossier en recht

Lange vergunningenprocedures, hoge investeringen, veranderende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, wisselende marktomstandigheden met veel politieke invloed: uw organisatie kan er ongewild door in de problemen raken of u moet hoge kosten accepteren.

Maar naast deze zaken hebt u ook nog een bedrijf te runnen. Dit betekent dat het u vaak aan de tijd ontbreekt.

Wij zorgen dat u voor uw jurist en/of advocaat het volledige dossier boven tafel krijgt. Wij halen de zaken boven water die essentieel zijn voor uw juridische positie.