Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

 • H2O - waternetwerk

  Maart 2017

  Afbraak medicijnresten bij thermische drukhydrolyse van luiers en inco-materialen.
  Het recyclen van luiers en incontinentiematerialen (‘inco’) is een speerpunt van het Nederlands afvalbeleid. Recycling van deze materialen kan alleen slagen als medicijnresten afdoende worden verwijderd. Het ideaalbeeld van Rijkswaterstaat is dat bij het recyclen van ‘luiers en inco’ geen verdere verspreiding van medicijnresten in het milieu plaatsvindt.

 • [EN] Digestaat composteren zonder ontwatering
  (sleutelwoorden: droge vergisting - digestaat compostering zonder ontwatering - composteren - hitte terugwinning )
  (BiogasWorld 2013 Berlijn)
 • [EN] Evaluatie procesvalidatie van vergistingsinstallaties
  (sleutelwoorden: validatie - ABP - 1069-2009 - vertering - composteren)
  (BiogasWorld 2013 Berlijn)
 • [EN] Analyse van bemonstering composteringinstalaties - microbiologisch onderzoek.
  Het hele (papieren) rapport kunt u per e-mail bestellen bij onder vermelding van naam en adres. Het wordt dan per post toegestuurd met bijsluiting van een factuur á € 25 (excl BTW).
 • [EN] Verlagen CO2 uitstoot door scheiden van afval
  (ORBIT oktober 2008)
 • [EN] Ervaringen met validatie in composteren en vergisten (EG 1774/2002)
  (ORBIT oktober 2008)

(Tijdschrift)artikelen


Rapporten


Presentaties en posters